Chtěli byste vašeho psa objednat na fyzioterapii, ale obáváte se, jak to zvládne? Protože…

31.01.2024

Můj pes se všeho bojí 🫣

Dnes a denně komunikujeme s různými typy psů a jsme zvyklí si tedy poradit i s různými typy chování. První návštěva je i o seznámení fyzioterapeuta se psem samotným a naopak a také seznámení psa s novým prostředím. Snažíme se navázat co nejvíce pozitivní spolupráci všech zúčastněných stran. Možná budete nakonec překvapeni, jak fyzioterapii váš pejsek zvládne 😇.

Na boku ležet nebude

Samozřejmě chápeme, že poloha na boku v cizím prostředí může být obtížná. Mnoho psů jí zná hlavně z veteriny, kde to nemusel být zrovna dobrý zážitek. Každopádně u nás máme více času a nejde o život. Nemusíme tedy tak pospíchat a na psa tlačit. Používáme i poměrně nenásilné "chvaty", kterým psa v klidu na bok položíme a na boku ho taky udržíme. U všeho jste s ním a můžete ho u toho držet za tlapičku 😊. Koneckonců jako vše, lze psa naučit to, že na fyzioterapii tato poloha naopak přináší zklidnění a uvolnění.
TIP: Máte- li štěně zařaďte nácvik polohy na boku a dotyk při něm, stejně jako ho učíte základy typu lehni, sedni apod..

Nesnáší vodu 💦

Pokud k tomu je důvod (indikace), tak pro terapii často využíváme hydroterapeutickou vanu a poměrně často slyšíme, že pes vodu zrovna nemusí nebo se jí bojí. Pokud jsme si jistí, že aquaterapie stav zvířete zlepší a benefity budou větší než mírný stres/strach, tak to vždy zkusíme a uvidíme. Pohyb v hydroterapeutické vaně je tak koordinačně a proprioreceptivně náročný, že převážná většina psů ani tu vodu nestíhá vnímat. Taky je možné psa motivovat přes dobroty a na to už se jich valná většina nechá zlákat.

Je agresivní 😡

Pokud máte strach, že by pes mohl reagovat zle, je nutné toto sdělit fyzioterapeutovi dopředu a ošetření tomu uzpůsobíme. Na první ošetření je vhodné mít s sebou košík, zvláště jedná - li se o velkého psa. Samozřejmě velmi záleží jaká je míra agresivity, co je důvodem k jeho agresi a jak to se psem zvládá sám majitel. U psa, co na sebe nenechá ani sáhnout jsme velmi omezeni v možnostech jak diagnostiky, tak následné terapie a je nutné dopředu konzultovat možnosti. Za agresi určitě nepovažujeme, že pes dá najevo, že se mu něco nelíbí vrčením.

A taky:

Jak u vás budu muset být často 🕑💰?

Jsme si vědomi, že fyzioterapie je finančně i časově náročnější. Frekvenci návštěv se vždy snažíme navrhnout tak, aby to přinášelo co největší benefit zvířeti, tak to bylo únosné pro majitele, jak finančně, tak časově. Určitě nebudeme vyžadovat návštěvy každý týden, pokud to není pro zvíře nutné. Cílem je začít na frekvenci takové, aby se klinický stav zvířete zlepšil, což vyžaduje většinou častější návštěvy a následně dlouhodobě udržel, což již tak časté návštěvy nevyžaduje. Občas bývá vyřešeno i během 1 - 2 návštěv.